Formularz zgłoszeniowy dla osób zainteresowanych budową przyłącza światłowodowego oraz dostępem do usług:Adresat:
Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
Ulica:
Numer budynku lub działki:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Poczta:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
Kiedy chciałbyś podłączyć się do światłowodu ?
Jakimi usługami jesteś zainteresowany ?
Czy chciałbyś przenieść numer stacjonarny ? TAK NIE Nie dotyczy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności: TAK NIE
Informacje dodatkowe: